Hulmursisolering med Re-EPS flamingogranulat

Hulmursisolering er en af de efterisolerings tiltag man kan foretage, der har kortest tilbagebetalingstid.
Vel at mærke hvis hulmuren er tom og er i en stand, så den er egnet til efterisolering.

I en tom hulmur er der en kraftig luftstrøm op som bevirker en hurtig afkøling af den indvendige mur. Ved isolering af en tom hulmur oplever kunden typisk en varm forskel efter ganske få timer og varmeregningen daler ligeså hurtigt. Der er endvidere et godt energirenoveringstilskud til hulmursisolering.

Man skal dog være opmærksom på, at man flytter dugpunktet fra bagsiden af den indvendige mur til bagsiden af den yderste mur, som så bliver både mere kold og mere fugtig. Dette kan bevirke frostskader på facadesten. Som regel skyldes fugt- og frostskader at der ligger gammelt puds eller andet snavs i muren. Dette bør renses ud før isolering da snavs virker som kuldebro og forhindrer muren i at tørre.

Rensning af hulmur er tidskrævende men nødvendigt. Bliver det ikke gjort er der risiko for fugtudtræk inde i huset, da muren ikke længere kan dampe af ovenud når først der er blevet isoleret.

 

Hos OV-Consult anbefaler vi Re-EPS flamingogranulat til isolering af hulmure af følgende grunde:
En facademur er ikke en vandtæt konstruktion og der er sansynlighed for at der ved kraftige storme presses slagregn gennem muren, som vil opfugte isoleringsmaterialet. Re-EPS flamingogranulat tager ikke skade af at blive vådt og suger ikke fugt. Vandet kan løbe af igen og muren kan hurtigt tørre.

I en hulmur mødes kulde og varme og fugt kondenserer inde i isoleringen. Re-EPS flamingogranulat optager ikke fugt og tillader muren at ånde. Vort produkt er ikke limbundet og dermed diffusionsåbent.

 

Mus og rotter vil ikke være i Re-EPS flamingogranulat. Da det ikke er limbundet, kan skadedyr ikke lave gange. Granulatet arbejder og forbliver sammenhængende.

Ved anvendelse af granulat (i stedet for runde kugler) minimeres tendensen til at flamingo løber ud af muren.
Flamingo granulat forbliver i muren.


Re-EPS flamingogranulat er et let materiale, der er let at blæse på plads uden risiko for trykskader i muren.

Re-EPS flamingogranulat fylder muren 100%. Også selvom der skulle være nogle forhindringer inde i hulmuren, som ellers ville kunne bremse op for fyldning af et mere tungt produkt.

Re-EPS flamingogranulat synker ikke.

Hos OV-Consult anvender vi en teknik med lange rør til indblæsning. Vi tager så vidt muligt en sten ud i hjørnerne og fører lange rør ind. Om muligt hele vejen til det næste hjørne. Ved Udtagning af sten har vi mulighed for at tjekke muren for evt snavs i muren, som bør renses ud før isolering. Ved indføring af vor blæserør opdager vi evt forhindringer i muren og bliver opmærksomme på, at det er nødvendigt at skaffe adkomst til muren på anden vis. Når røret har nået helt til den anden ende påbegyndes indblæsning og røret trækkes ud i takt med at muren bliver fyldt. Materialet komprimeres under fyldning.

Hvor det ikke er muligt at anvende lange rør - f.eks mellem vinduer - udtages enkelte mursten.  Det er efter vor mening den sikreste måde at isolere hulmur på. Vi kan som regel genmontere murstenene, så det næsten ikke kan ses. Og prismæssigt har vi erfaring for, at vore metoder er gunstige:-)

Isolering af hulmur fra hjørner med rør

Efterisolering af hulmur, når der i forvejen er isoleret med andet end EPS, kan være en udfordring. Vi vil gerne se på opgaven og vurderer i hvert enkelt tilfælde - bl.a. med thermografisk kamera - om det kan betale sig at efterisolere.

Der blev i en periode anvendt skum. Det viser sig, at dette skum opløses efter 25-30 år. Først på syd siden og er skummet ikke tilstrækkeligt opløst er det umuligt at rense ud og efterisolere. Så må man vente til skummet er opløst! Vil man ikke vente må der facaderenoveres.

Er der isoleret med glasuld eller stenuld oplever vi sjældent at det er sunket. Men vi oplever tit, at der er sprækker mellem bats, delte bats, manglende bats, gange efter feks mår, rotter og mus eller meget fugtig isolering. Vi kan kun i nogle tilfælde udbredre isoleringen med tilfredsstillende cost-benefit. Udvendig facade renovering eller indvendig isolering af væg kan være løsningen.

Skum i hulmur, som er delvist faldet sammen. Begrænset isoleringsevne. I dette tilfælde kan det renses ud og der kan med fordel efterisoleres med Re-EPS.

Et kig ind i hulmuren hvor det ses at nederste del er tom

Med termokamera ses det tydeligt hvor der mangler isolering i hulmuren. De gule farver viser at der er varmetab. Udtagning af sten viste, at glasuldsisoleringen var mangelfuld.

Her ses at der mangler isolering i top af hulmur ved siden af vinduer. I området over vinduet ligger en massiv overligger og den kan ikke hulmursisoleres. Men ved siden af vinduerne kan det være ok at få fyldt efter.

Ring gerne i dag til Ole på 51 24 12 75
Så får du en vurdering af tilstanden på isoleringen i dit hus og et godt tilbud, hvis det er en god ide at efterisolere