Byggesystem for opbygning af lodret forsatsvæg med løsuldsisolering

Hvor man traditionelt monterer bats fastgjort med ståltråd eller lignende er der risiko for at isoleringen kommer til af hænge eller svaje. Det kan medføre, at isoleringen ikke lægger tæt an mod det, der skal isoleres. Og hvis det kan trække ind på begge sider af isoleringen er virkningen af anstrengelserne minimal.

TBB byggesystem er udviklet til at give optimal isolering på en hurtig og sikker måde.
TBB byggesystem er udviklet med henblik på at isoleringen skal blæses på plads, hvilket giver en sammenhængende isolering og perfekt tilpasning ud mod kanter, om rør og ledninger og i hjørner.

Systemet består i, at der monteres forskalling med TBB afstandsgivere  vha lange skruer ind i eksisterende stolpeskelet. Forskallingen beklædes med f.eks fiberdug, som fastholdes med forskalling pr 300-400mm c/c. Isoleringen holdes på plads af fiberdugen.

Afstandsgiverne vælges i den længde, som tilsammen med forskalling giver den isolerings- og vægtykkelse man ønsker.

Hent beskrivelse som pdf her: TBB efterisolering af lodret indvendig væg

1 FØR et tyndt lag isolering med sprækker mellem lægter og bats

2 Montering af forsatsvæg på TBB afstandsgivere. Der monteres forskalling vha 6x180mm skruer med 130mm TBB afstandsgivere.

3 Afstand til efterisolering af lodret væg mod loftrum med TBB Byggesystem. Der er skabt et sammenhængende hulrum, hvori der kan blæses ubrudt træfiberisolering ind.

4 montering af fiberdug som fastholdes af forskalling. Der indblæses træfiberisolering fra et snit i fiberdugen til sammenhængende isoleringslag. Det trækker ikke gennem træfiberen og fiberdugen holder isoleringen tæt mod vægen.
EFTER: God og tæt 250mm isolering i alt. (100mm isolering, som “virker”, når træk standses + 150mm ny isolering)
Hurtigt at bygge - minimalt materialeforbrug - optimalt resultat

Ved anvendelse af TBB byggesystem er man fri til at vælge den isoleringstykkelse der passer bedst. Hulrummets dybde afgøres ved afstandsgivernes længde. Vi anbefaler mindst 60mm afstandsgivere som mellemrum mellem eksiterende spær og nyt træ, da det giver mest sikker sammenhængende isolering. Ved anvendelse af regler, anbefaler vi Ø32mm afstandsgivere som har større støtte flade.

Når der isoleres med organisk isolering anbefaler vi, at der anvendes fiberforstærket papirdampbremse, så der er kontrolleret fugtbalance. Der bør være en forskel mellem indvendig og udvendig fugttæthed, så den varme side er 5 gange mere tæt på lodrette flader og 10 gange mere tæt på vandrette loftflader.  På en lodret forsatsvæg vil fiberduget tillade uhindret ventilation ud mod det fri. Anvendes andre materialer, bør man være opmærksom på at materialet ikke er for tæt (f.eks plastik, OSB plader ...)

TBB byggesystem komponenter og fiberdug kan købes via webshoppen.
Ønsker du at få et samarbejde, således at du bygger og gør klar til isolering og vi udfører isoleringsarbejdet, så venligst ring til os, så vi kan aftale hvornår i byggeprocessen, der er det rigtige tidspunkt at udføre isoleringen på. Vi giver dig så naturligvis et fastpris tilbud på isoleringsarbejdet.

Ønsker du at vi udfører både montage og isolering, så venligst ring. Så kommer vi og ser på projektet og giver dig gerne et fastpris tilbud.

Afstandsgivere 40 til 280mm