Efterisolering med træfiber

SKUNKLEMME SPRINGER OP - KOLDE GULVE OG TRÆK

Der er god idé i at efterisolere sit hus.
Både falder varmeudgiften og komforten øges.          

Ved efterisolering med ThermoCell træfiber opnås en god effekt og sikkerhed for, at der ikke opstår fugtskader.


Men "SELV UNDER DEN BEDSTE DYNE FRYSER MAN, HVIS DET TRÆKKER IND VED KANTEN!"
Det er derfor vigtigt, at man kommer helt ud til kanterne, når der skal efterisoleres.                  
Det trækker ikke gennem ThermoCell træfiberisolering og den egenskab udnytter vi hos OV-Consult.
Vi har udviklet robuste og  enkle teknikker til at nå helt ud til tagfod, ændre en kold skunk til varm skunk, opbygge opkant ved loftlem, så den også bliver efterisoleret, hæve gangbro på kuldebrobrydende opbygning og montere vindplader uden at skulle bekoste af- og på montering af tagplader.


Når der efterisoleres flyttes dugpunktet. Altså det punkt i konstruktionen, hvor kulde og varme mødes og det er der, der kan der dannes kondens. Dette skal man tage højde for, enten ved at sikre, at den varme luft, der indeholder mere vand pr m3 end den kolde luft ikke kommer ud i konstruktionen fx ved at anvende plastiktæt dampspærre eller ved at anvende et isoleringsmateriale, der kan håndtere denne fugt.

 

ThermoCell træfiber isolering har hygroskopiske egenskaber - altså den kan optage, transportere og afgive fugt - og den egenskab udnytter vi også hos OV-Consult.

SKUNKLEMME SPRINGER OP - KOLDE GULVE OG TRÆK

Vi bygger og isolerer stadig tæt, men ikke plastiktæt. Huset kan stadig ånde og når der overholdes nogle enkle byggeprincipper er det efter vor mening den mest langtidsholdbare metode at efterisolere på. Og ofte også den billigste!


Hos OV-Consult udfører vi altid opgaverne, så alle byggetekniske forskrifter og love overholdes, samt sikrer at tilstrækkelig ventilation af tagkonstruktionen opretholdes.

Med ThermoCell træfiber tilbyder vi isolering af loft, bjælkelag, skråvæg, indvendig væg- og loftisolering samt ændrer kold skunk til varm skunk.

  • loft isolering
  • bjælkelag  
  • skråvæg
  • fra kold til varm skunk
  • Indvendig væg og loftisolering   

   
Krybekælder og hulmure anbefaler vi at isolere med Re-EPS flamingogranulat.  
Se mere herom under menupunktet Re-EPS

  • hulmur
  • krybekælder  

            
ThermoCell træfiber blæses på plads.