ThermoCell produktet

ThermoCell træfiber lægger sig tæt om rør, ledninger, tømmer og ud til kanter med en tæt varmeisolering til følge - Helt naturligt..

ThermoCell træfiber lægger sig tæt om rør, ledninger, tømmer og ud til kanter med en tæt varmeisolering til følge - Helt naturligt..

Træ som isoleringsmateriale

Anvendelse af ThermoCell løsuld til indblæsning                    
Thermocell træfiberisolering er en lys, ”vatagtig” løsuld med høj isoleringsevne.                    
Træfiberisoleringen er hovedsageligt beregnet til indblæsning i bygningskonstruktioner. Ved indblæsning kommer isoleringsmaterialet ud i alle hjørner og lægger sig tæt omkring alle øvrige dele af konstruktionerne. Hermed opnås ikke mindst i praksis en særdeles effektiv isolering.                    
Indblæsning af isolering giver desuden både forenkling og fleksibilitet i byggeprocessen. Isoleringsmaterialet skal ikke lagres og håndteres på byggepladsen, og indblæsningen kan ske præcis, når det passer ind i byggeprocessen.                    
Anvendelsen af Thermocell træfiberisolering til indblæsning giver en en meget attraktiv totaløkonomi.                    
                    
Thermocell træfiberisolering kan anvendes i alle ydervægge og tagkonstruktioner, med ventilation bag klimaskærm, samt til alle typer bjælkelag og indervægge.

Fremstillingsprocessen

Således fremstilles det og her er ingen hemmeligheder:

Indholdsstoffer

For hver kg træfiberisolering indgår følgende bestanddele angivet i gram ved en typisk analyse:

Fra træmassen kommer følgende bestanddele, der alle forekommer naturligt i træ (tørvægt):                    

Cellulose    355
Hemicellulose    265
Lignin    220
Vedekstraktive emner (harts)    0,8
Uorganiske emner    10

Fra ammoniumpolyfosfaten

kommer følgende bestanddele:

Nitrogenforbindelser (NH4-N)    10
Fosfor (P)    15
Sulfat (SO4)    0,6
Magnesiumoxid (MgO)    0,2
Jernoxid (Fe2O3)    0,2    
Aluminiumoxid (Al2O3)    0,3
Calciumoxid (CaO)    0,1
Flour (F)    0,1
Uopløselige emner    0,1
Sporemner fra råfosfaten overstiger ikke 2,4 ppm.


Vandindholdet afhænger af årstiden, men er typisk 12-14% og maksimalt 18%.

Emballage

Thermocell træfiber leveres i polyethylensække med vandopløselig trykfarve. Hver sæk indeholder 14 kg.  


Polyethylen nedbrydes ved forbrænding til vand og kuldioxid.