Loft isolering

Ofte er loftet kun isoleret med et tyndt lag isolering. Isoleringen er måske trampet flad og er sunket. Og måske ligger den, så det kan blæse ind under ude fra tagfoden.


Loftlemmen er måske lidt sort i kanterne, hvilket er et tegn, på at der er varmeudslip og det sorte er kondenseret fugt, der er i gang med at ødelægge træet.

Hvis også dit loft ser sådan ud kan du få bedre komfort og en mindre varmeregning ved at efterisolere med ThermoCell træfiber.

Mindstekravet i dag er 300 mm isoleringslag incl den eksisterende isolering.
Der er dog god idé i at gå til mindst 400mm i alt af hensyn til fremtidig energirammeberegning. Og når man alligevel skal til at hæve gangbro og montere vindplader og opkant ved loftlem koster de sidste mm efterisolering ikke så meget ekstra.

Når der skal efterisoleres skal der monteres vindplader ved tagfoden.
Dels for at hindre, at løsuldsisoleringen lægger sig ud mod taget og dels for at der fortsat kan komme udeluft ind og ventilere tagrummet.

Ved montering af vindplader er det vigtigt, at man kommer helt ned til murtop og rem, da netop dette punkt ofte er meget dårligt udført.
Og hvis det kan trække ind under isoleringen er det jo ligemeget om der 100 eller 400mm isolering!

Hos OV-Consult tilbyder vi montering af vindplader af træfiberplade, som er åndbare og så robuste, at de ikke blafrer når det blæser. I de fleste tilfælde kan vi montere indefra UDEN demontering af tagplader, hvilket betyder lavere pris. Og ved montering indefra opnås også at evt huller ned til hulmursisoleringen opdages. Vi fjerner som regel den yderste isolering, så træfiberens vindstoppende egenskab udnyttes.


Der bør være gangbro, så tag og tagrum fortsat kan inspiceres og der er adkomst til evt skorstene og udsugningsagregater mm.


Hos OV-Consult tilbyder vi opbygning af gangbro på kuldebrobrydende opbygning. Så bliver der ingen sprækker i isoleringen og løsulden lægger sig effektivt også under gangbroen.
Det er et smart system, der er hurtigt at bygge og dermed prisbilligt.

Loftlemmen er ofte et svagt punkt. Når der skal lægges ekstra isoleringslag ovenpå, skal der være en opkant til at møde for ned nye isolering.                                                     
Hos OV-Consult bygger vi opkanten, så der bliver trin op til gangbroen. Dels er der så lettere adkomst og dels udnyttes dette trin som anlægsflade for en EPS isoleringsplade.


En begrænset ekstra ting at gøre, men med stor effekt.

Isoleringen er tynd men ser umiddelbart ok ud

De yderste 40 cm isolering fjernes for at skabe plads til træfiber isolering ude ved kanten.

Så er isoleringen fjernet og der ses at der er et helt tomt hulrum 25 cm ned mellem rem og beklædning i stue

Der monteres vindplader som guider vind hen over isoleringen og op på loftet, så der fortsat er ventilation på loftet.

Så er begge halvdele monteret. Pladerne fungerer også som materialestop, så løsulden ikke lægger sig ud mod tagpladerne.

Vindpladerne er diffusionsåbne og træfiberen kan ånde ud gennem pladerne

I endegavlene ser den eksisterende isolering også ok ud omend den er tynd, men...

Når den tynde isolering fjernes mangler der isolering 40 cm ned.

De øverste 40 cm af muren ind mod beboelsen har været uisoleret siden huset blev bygget

Hen over vinduer i endegavle er der også tomt for isolering. Ikke underligt, hvis der har været træk og koldt

Loftrum klargjort til isolering med gangbro hævet på TBB kuldebrobrydende opbygning

Så er der isoleret ubrudt og tæt helt ned i spalten bag rem og indvendig beklædning og på loft

Loft er isoleret med et godt lag ThermoCell træfiber.

Ud mod endegavle er der også fyldt op ned i hulmur og isoleringen hænger sammen hen over loftet

Så er er fyldt op med træfiber i hulrummet ved endegavl

Isoleringen placeres præcist gennem rør

Træfiberen er nu omhyggeligt placeret ned i hulrum mellem rem og indvendig beklædning

Forhøjet EPS pladeisolering over loftlem

Loft isoleret med træfiber ved opkant

Opkant set fra siden sammenbygget med gangbro