ThermoCell dokumentation

Skrå loftflade isoleret med træfiber

Skrå loftflade isoleret med træfiber

Tekniske data

Thermocell træfiberisolering løsuld

Selve isoleringsmaterialet testes løbende til en varmekonduktivitet l på: 0.036 - 0.038 W/(m.oC)  

Luftgennemsliplighed:
- Ved 26 kg/m3:  0,98 m2/(h.Pa)
- Ved 43 kg/m3:  0,42 m2/(h.Pa)

Anbefalede densiteter:
Plant loft 22-26 kg/m3 (der udlægges overhøjde til kompensering for sætning)
Skråt loft (10°-25°) 30-40 kg/m3 (Udlægges med overhøjde og komprimeres manuelt)
lodret væg / skråvægge (komprimeret)  40-46 kg/m3 (ingen sætning
Densitet øges med lagtykkelse

Resistens mod biologisk nedbydning:  Som konstruktionstræ

Brandhæmmet med ammoniumpolyfosfat

Tests og godkendelser

  • Test / kontrolordninger for Thermocell træfiberisolering
  • For at dokumentere egenskaberne for Thermocell træfiberisolering testes det løbende på relevante parametre.
  • Testprocedurerne - herunder anvendte standarder, testhyppighed og udførende organ - er indrettet således, at testresultaterne danner grundlag for de godkendelser Thermocell Denmark A/S vælger at opretholde.

Til godkendelserne knytter sig endvidere løbende kontrolordninger.

 

Godkendelser

Der kræves ikke særskilt godkendelse for at markedsføre Thermocell træfiberisolering i Danmark, Sverige og Norge.
Thermocell Denmark A/S har derfor i stedet valgt at dokumentere produktets egenskaber gennem tests udført af et uvildigt europæisk akkrediteret testorgan. Endvidere er Thermocell træfiberisolering godkendt af SITAC i Sverige - en national svensk godkendelse.
Thermocell Denmark A/S har desuden startet processen med at opnå tysk national godkendelse samt CE-mærkning.

 

Anvendte testfaciliteter

Alle test af Thermocell træfiberisolering er til dato foretaget på SP - "Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut" i Borås i Sverige.
SP er et europæisk akkrediteret testinstitut med stor erfaring inden for træ-/cellulosematerialer.

 

Løbende test

Thermocell Denmark A/S er i forbindelse med opretholdelse af den nationale svenske godkendelse tilmeldt en løbende kontrolordning.
Herunder foretager SP stikprøvekontrol af relevante parametre, og Thermocell Denmark A/S er desuden pålagt egenkontrol under SP's løbende godkendelse.

 

Brandtest

Thermocell Denmark A/S har selv udført en række brandtest - herunder tests, der sammenligner brandegenskaberne for forskellige materialer.
Kontakt Thermocell Denmark A/S vedrørende udførelsen og resultaterne af disse tests. Testene viser meget gunstige brandmæssige egenskaber for Thermocell træfiberisolering.