Isolering af nybyggeri med ThermoCell træfiber

Isolering er i dag en betydeligt mere væsentlig faktor end blot for få år siden.
Vi har erfaret at udgiften til varme stiger og miljøet belastes ved unødigt varmespild. Og så gider vi jo heller ikke have huse med træk og dårlig komfort.
             
For at få godkendt sit byggeri skal man lave varmetabsberegning og leve op til minimumskrav samt huset skal kunne bestå tæthedsprøve.
            
Hos OV-Consult og ThemoCell træfiber går vi videre end minimumskrav.
Vi véd nemlig, at isolering kan være meget bedre end blot teoretiske lambdaberegninger og en tæt plasticpose. 

Og når man bygger nyt skulle det jo gerne kunne holde standarden i mange år frem og stadigt modvirke træk, håndtere fugt og være varmestabilt hele året rundt.             
            
Vi synes, at man skal udnytte træfiberens unikke egenskaber og få et sundt hus at bo i, der samtidigt er højisoleret og påfører miljøet minimal belastning.  

Høj isolerings evne og varmeakkumulering

Høj isolerings evne og varmeakkumulering

Lav miljøbelastning

Lav miljøbelastning

God støj- og lyddæmpning

God støj- og lyddæmpning

Med gennemtænkt konstruktion - sammenhængende isolering uden kuldebroer.
Og prisen - lad det komme an på en prøve og få et tilbud.
Isolering er jo trods alt det, der vil blive afgørende for den daglige komfort og varmeøkonomi i hele husets levetid!