TBB renovering af overetage

Byggesystem for renovering og isolering af overetage med løsuldsisolering

Hvor man traditionelt monterer ekstra træ direkte på spærene for afretning og forøgelse af isoleringslaget, er der risiko for, at der bliver sprækker i isoleringen og kuldebroer, datræ isolerer mindre godt end isoleringsmateriale. Især ved hjørner ud mod væg er det ofte problematisk at isolere, da der er brug for, at træet sidder helt ude i hjørnerne for at der er noget at montere pladerne på. Der er et meget kritisk punkt mellem mur, rem og tagfod, som kan give træk i hele huset selv efter meget omhyggelig udførelse af isolering med bats og dampspærre og fugemasse.

TBB byggesystem er udviklet til at give optimal isolering med et minimum af kuldebroer, hvilket især har betydning i hjørner og ud mod mur, rem og tagfod.

TBB byggesystem er udviklet med henblik på at isoleringen skal blæses på plads, hvilket giver en sammenhængende isolering og perfekt tilpasning ud mod kanter, om rør og ledninger og i hjørner.

Vælger man også at isolere med organisk isolering, kan man tillige opnå et byggeri, der ikke kræver plastiktæt dampspærre men derimod får man et hus, der kan ånde. ThermoCell træfiberisolering har god varmelagringsevne og giver god lyddæmpning. Endvidere er der minimal luftgennemstrømning gennem træfiberisolering, hvilket mindsker risiko for træk. Det er dog vigtigt, at isoleringen har mulighed for at ligge ubrudt og sammenhængende og det er netop her, at TBB byggesystemet kommer ind i billedet.

Systmet består i at anvende afstandsgivere mellem eksisterende spærtræ og nyt træ.

Afstandsgiverne vælges i den længde, som tilsammen med forskalling eller regler giver den isoleringstykkelse man ønsker.

Afretning kan ske ved afkortning af afstandsgivere i forskellig længde eller ved at anvende TBB brikker på ens afstandsgiver længde og så efterfølgende justere med afstandsbrikker uden på TBB brikken.

I det følgende beskrives i hovedtræk en renovering med organisk isoleringsmateriale. Beskrivelsen er ikke  gældende ved anvendelse af mineralsk isoleringsmateriale         

Opbygning af skråvæg med TBB afstandsgivere

1  Ved renovering af overetage indefra, skal der monteres materialestop ud mod taget. Vi anbefaler en træfiber undertagsplade monteret på klemlister. Isoleringen holdes således fri fra taget og tagkonstruktion og isolering kan fortsat ventilere.

2 Nyt træ monteret på spær med TBB afstandsgivere

3 Gulv og skunk klar til isolering

4 Skunk opbygget og isoleret helt til ned tagfod

5 Endegavls isoleringsdybde forøget med TBB afstandsgiver

6 endegavl klar til isolering. Bemærk, at der er monteret dampbremse og 45x45mm regler til fastholdelse af dampbremse mens der isoleres. Efterfølgende isoleres denne installationsvæg med 45mm Feelingwood træfiberisoleringsmåtter før beklædningspladerne monteres.

7 Endegavl isoleret og resten kan isoleres sammenhængende fra loftet

8 Dampbremse og regler er nu monteret på skråvæg og loft

9 Isolering af skråvæg fra øverste loft via blæserør. Isoleringen kan nu let lægge sig omkring tømmer pga TBB afstandsgiverne

10 Loft klar til isolering

11 Udlægning af træfiber

12 Loft færdigisoleret

Installationsvæg isoleres med FeelingWood træfiber isoleringsmåtter, som giver god lyddæmpning og fuldender "huset, der kan ånde" og bæredygtighed i valg af materialer til boligbyggeri.

Vægge beklædes med f.eks fibergips.

Ved anvendelse af TBB byggesystem er man fri til at vælge den isoleringstykkelse der passer bedst. Hulrummets dybde afgøres ved afstandsgivernes længde. Vi anbefaler mindst 60mm afstandsgivere som mellemrum mellem eksiterende spær og nyt træ, da det giver mest sikker sammenhængende isolering. Ved anvendelse af regler, anbefaler vi Ø32mm afstandsgivere som har større støtte flade.

Når der isoleres med organisk isolering anbefaler vi, at der anvendes fiberforstærket papirdampbremse, så der er kontrolleret fugtbalance. Der bør være en forskel mellem indvendig og udvendig fugttæthed, så den varme side er 5 gange mere tæt på lodrette flader og 10 gange mere tæt på vandrette loftflader.

Man kan sagtens bygge lufttæt med f.eks 2 lag gips med forskudte samlinger og da organisk isolering kan optage, transportere og afgive fugt burde der ikke være behov for dampbremse. Men for at være sikker på, at der alle vegne - bl.a. ved lysninger - er luft og fugttæt nok, anbefales det at anvende dampbremse - også ved isolering med organisk isolering. Anvendelse af dampbremse - istedet for plastiktæt dampspærre - giver mulighed for at udnytte organisk isolerings hygroskopiske egenskaber, så man får en boligen, der kan ånde.

Afstandsgivere 40 til 280mm

Isoleres der med mineralsk isolering bør der være traditionel plastiktæt dampspærre, da mineraluld ikke har hygroskopiske egenskaber.

TBB byggesystem komponenter, fiberforstærket dampbremse og andre tæthusprodukter kan købes via webshoppen.
Ønsker du at få et samarbejde, således at du bygger og gør klar til isolering og vi udfører isoleringsarbejdet, så venligst ring til os, så vi kan aftale hvornår i byggeprocessen, der er det rigtige tidspunkt at udføre isoleringen på. Vi giver dig så naturligvis et fastpris tilbud på isoleringsarbejdet.

Ønsker du at vi udfører både montage og isolering, så venligst ring. Så kommer vi og ser på projektet og giver dig gerne et fastpris tilbud.

Ring gerne og tal med Ole om dit byggeprojekt. Vi er altid klar med råd og vejledning og et godt tilbud. Ring på 51 24 12 75