Byggesystem for opbygning af skillevæg med løsuldsisolering

Hvor man traditionelt opbygger et stolpeskelet, isolerer mellem stolper med bats og beklæder begge sider med plader, er der risiko for, at der bliver sprækker i isoleringen og lydbroer, da massivt træ isolerer mindre godt end isoleringsmateriale.

TBB byggesystem er udviklet til at give optimal isolering med et minimum af lydbroer.
TBB byggesystem er udviklet med henblik på at isoleringen skal blæses på plads, hvilket giver en sammenhængende isolering og perfekt tilpasning ud mod kanter, om rør og ledninger og i hjørner.

Systmet består i at montere regler eller forskalling med afstandsgivere imellem ind på det støttende / bærende skelet. Derved opnås sammenhængende isolering med et minimum af lydbroer. Endvidere er det let at isolere med løsfyld, da man fra eet indblæsningspunkt kan isolere et større areal. Også f.eks via indblæsningsrør fra et udvendigt hjørne .

Afstandsgiverne vælges i den længde, som tilsammen med forskalling eller regler giver den isolerings- og vægtykkelse man ønsker.

1 TBB opbygning af skillevæg

2 Opbygning af TBB skillevæg

3 God afstand med minimum af kulde og lydbroer

4 Plader monteret på første sektion
Vægge beklædes med f.eks fibergips.

5 Blæseslange for indblæsning ført ind

6 Isolering med træfiber påbegyndt

7 Perfekt fyldning af hulrummet med træfiber

Ved anvendelse af TBB byggesystem er man fri til at vælge den isoleringstykkelse der passer bedst. Hulrummets dybde afgøres ved afstandsgivernes længde. Vi anbefaler mindst 60mm afstandsgivere som mellemrum mellem eksiterende spær og nyt træ, da det giver mest sikker sammenhængende isolering. Ved anvendelse af regler, anbefaler vi Ø32mm afstandsgivere som har større støtte flade.

Når der isoleres med organisk isolering anbefaler vi, at der anvendes fiberforstærket papirdampbremse, så der er kontrolleret fugtbalance. Der bør være en forskel mellem indvendig og udvendig fugttæthed, så den varme side er 5 gange mere tæt på lodrette flader og 10 gange mere tæt på vandrette loftflader.  På en skillevæg, hvor temperaturen er ens, inden for nogle få grader, behøver man ikke at anvende dampbremse.

Man kan sagtens bygge lufttæt med f.eks 2 lag gips med forskudte samlinger og da organisk isolering kan optage, transportere og afgive fugt burde der ikke være behov for dampbremse. Men for at være sikker på, at der alle vegne - bl.a. ved lysninger - er luft og fugttæt nok, anbefales det at anvende dampbremse - også ved isolering med organisk isolering. Anvendelse af dampbremse - istedet for plastiktæt dampspærre - giver mulighed for at udnytte organisk isolerings hygroskopiske egenskaber, så man får en boligen, der kan ånde.

Isoleres der med mineralsk isolering bør der være traditionel plastiktæt dampspærre, da mineraluld ikke har hygroskopiske egenskaber.

Afstandsgivere 40 til 280mm

TBB byggesystem komponenter, fiberforstærket dampbremse og andre tæthusprodukter kan købes via webshoppen.
Ønsker du at få et samarbejde, således at du bygger og gør klar til isolering og vi udfører isoleringsarbejdet, så venligst ring til os, så vi kan aftale hvornår i byggeprocessen, der er det rigtige tidspunkt at udføre isoleringen på. Vi giver dig så naturligvis et fastpris tilbud på isoleringsarbejdet.

Ønsker du at vi udfører både montage og isolering, så venligst ring. Så kommer vi og ser på projektet og giver dig gerne et fastpris tilbud.

Ring gerne og tal med Ole om dit byggeprojekt. Vi er altid klar med råd og vejledning og et godt tilbud. Ring på 51 24 12 75