Skråvæg

Når der isoleres skrå og lodrette flader med løsfyldsisolering er det afgørende for holdbarheden, at materialet har tilstrækkelig densitet (vægt pr m3 / materialetæthed).
Ved udlægning på vandret loft med plads kan der udlægges overhøjde til kompensation for sætning. Men det kan man jo ikke i lukkede og afgrænsede hulrum.    
Hos OV-Consult har vi specialudstyr og erfaring med indblæsning så fabrikkens forskrifter om densitet opnås i praksis.

Isolering af skrå flader kan lade sig gøre på forskellig vis.

1: der bygges hulrum først og dette fyldes efterfølgende med træfiber enten gennem dampbremse indefra og/eller fra det øverste loft

Isolering af skråvæg fra øverste loft med blæserør. Således kan isoleringen placeres sikret og med korrekt densitet.

Se film om isolering af skråvægge ved renovering og anvendelse af TBB kuldebrobryder byggesystem.

  Udlægning af træfiber

2: der isoleres udefra enten gennem undertaget før taget lægges

Undertag løftet efter indblæsning af træfiber så isoleringen kan ses

3: Ved hældning over 20° arbejdes - f. eks ved saksespær - komprimeres træfiberen manuelt .
Det tager lidt længere tid, men resultatet bliver godt: En effektiv træfiberisolering uden træk der ikke synker.

Skrå loftflader isoleret og manuelt komprimeret

 Skrå loftflader isoleret og manuelt komprimeret

Før isolering i sammenbygning

 Efter isolering i sammenbygning

20 graders loft før isolering

20 graders loft efter isolering. Manuelt komprimeret

Se også "fra kold til varm skunk" om efterisolering af skråvægge.

 

Men ring til Ole på 51 24 12 75 og få en vurdering på mulighederne i dit hus og få et godt tilbud, hvis vi mener vi kan udføre det, så det virker.