ThermoCell Træfiber isolering

  • ThermoCell træfiber isolering fremstilles i karby på Mors i Danmark.
  • Råvaren er svensk nåletræ, som naturligvis er FSC certificeret.
  • Ved en særlig teknik opnås "lange fibre", som er enestående for ThermoCell. Det giver et støvfrit produkt, som er helt rent.
  • Ved fremstilling bevares træets naturlige beskyttelsesstof "Lignin".
  • Derfor er det så ikke nødvendigt at tilsætte borsalte til ThermoCell træfiber og det giver et produkt uden problematiske tilsætningsstoffer.
  • ThermoCell træfiber er kun tilsat brandhæmmer: amoniumpolysulfat som bla også anvendes til at slukke skovbrande.
  • ThermoCell træfiber har den højeste brandklasifikation på markedet for organisk isolering : D,s2-d0.
  • ThermoCell træfiber er i særlig grad et bæredygtigt isoleringsmateriale.

 

 

Se mere om ThermoCell træfiber

 

Organisk isolering

- består af naturlige fibre, som er hule celler og selve "godset" i materialet isolerer
Se hvordan ThermoCell træfiber isolerer når også godsets isoleringsevne måles med i "Heatbox 500 prøvemetode"                
                    
                    
 - Det trækker ikke gennem træfiberisolering                    
Det vil sige, at det kan betale sig, at isolere ned ved kanter og i bjælkelag, hvor det ellers ofte blæser ind i isoleringen                
                    
                    
 - Har fugttekniske egenskaber. Kan optage, transportere og afgive fugt                    
Det vil sige, at man kan bygge og isolere, så huset kan ånde. Og ikke plastictæt.Der skal være 5-10x højere tæthed indvendigt end udvendigt. Så virker det.               
                    
 - Træfiberisolering er ikke ubrændbart, men smelter ikke og er branddrøjt                    
                                   
 - Mus vil ikke bo i træfiberisolering                    
                    
 - Træfiberisolering giver ingen miljøbelastning                    
ThermoCell træfiber kan komposteres, når det skal bortskaffes. Lavt energiforbrug ved fremstilling og lagrer C02
                    
 - Træfiber afgiver ikke farligt støv og borsalte      

Mineralsk isolering

- består af massive tråde. Det er kun luften mellem trådende, som isolerer  
Selve "godset" er varmeledende                         
                        
                        
 - mineralsk isolering skal generelt beskyttes mod vind og træk                        
Der oplyses ikke tal for vindgennemslippelighed fra fabrikanterne                        
                       
 - Ingen fugttekniske egenskaber og skal beskyttes mod fugt af plasttæt dampspærre                        
Så længe der kun isoleres op til 150mm er der ikke så meget fare for fugtskade, men når der skal isoleres op til nutidens standard skal der være 100% tæt dampSPÆRRE.                        
   
- Brænder ikke. 
Men nogle produkter smelter...
                       
 - Mus er af og til set i glasuld og stenuld…!!                        
                        
 - Mineraluld skal deponeres som en kategori af farligt affald                        
se uddrag fra Miljøministeriets
                        
 - Mineraluld kan afgive respirable partikler, der går i luftvejene                        

 - papirisolering kan indeholde Borax, for at give modstandsdygtighed mod svamp og råd. Borax er på Eu´s liste over u-ønskede kemikalier. Stoffet kan muligvis skade forplantningsevnen