Isoleringstjek og tilbudsbesøg


Hvis du tænker på, om dit hus mon trænger til efterisolering, så ring og aftal tid til isoleringstjek og tilbudsbesøg.

Det er gratis at få en gennemgang af dit hus.                                                        

Du bestemmer selvfølgelig selv, hvad du ønsker at få kontrolleret.

            
Vi kan tilbyde dig en komplet gennemgang og vi tjekker så både sokkel, evt. kælder, ydervægge, lofter, skunke, bjælkelag, vinduer og døre.

                                                   
Såfremt der er behov for yderligere undersøgelse for at kunne finde fejl eller give et præcist tilbud kan vi aftale en pris  herfor. Et eksempel kan være, at det er nødvendigt at demontere en tagplade for at finde fejl i skunk, da der ikke er nogen skunklem. Mindre adskillelse og reetablering koster ikke noget.      

Ved en gennemgang spørger vi ind til varmeforbrug, om du / I oplever træk, fugt, kulde samt om I kender til husets historie med hensyn til ombygninger og evt tidligere isoleringstiltag. Dette er for at vi kan spore os ind på, hvad der er mening i at se på, for i de fleste tilfælde ønsker man jo kun at få bearbejdet det, der kan gøre en forskel i komfort  og / eller varmeudgift.  

Vi har thermografisk kamera med og anvender dette uden beregning for at finde netop de steder, hvor der er behov for at sætte ind. Thermokamera er et godt værktøj, men det viser kun temperaturforskelle. Ikke om der er isoleret eller ej! Vi borer ofte et hul i muren eller tager en sten ud eller laver et inspektionshul i en skunk for at blive bekræftet i, hvad thermokameraet har vist. (Thermokamera kan kun anvendes når udetemperaturen er lavere end +5°)              

Med termokamera ses det tydeligt hvor der mangler isolering i hulmuren. De gule felter viser varmetab og de mørke felter viser, at der er delvist isoleret      

Det bedste værktøj er dog erfaringen og den sunde fornuft og med alle sanser i brug finder vi frem til hvad der praktisk muligt og kan give et resultat hvor udgiften til efterisolering står i et fornuftigt forhold til gevinsten. Hvis der ikke er et fornuftigt cost-benefit og vi ikke tror på, at vi kan løse opgaven tilfredsstillende, så er det det der bliver sagt. Hvis vi mener vi kan gøre en forskel vil vi tilbyde dig at udarbejde et tilbud.


De mørke farver på billedet viser hvor der kommer kulde ind. Det betyder altså noget, om isoleringen er tætsluttende om bjælker. Ellers bliver der varmetab og kuldenedfald. Hos OV-Consult har vi forslag til at isolere bedre. Spørg ad.

Ring gerne i dag til Ole på 51 24 12 75

Så får du en vurdering af tilstanden på isoleringen i dit hus og et godt tilbud, hvis det er en god ide at efterisolere                                                        

Hos OV-Consult vil vi gerne give dig personlig betjening. Du og dit hus er specielt for os og vi engagerer os i hver enkelt opgave - stor eller lille - for at nå vor egen målsætning: "Det skal gøre en forskel"

Et isoleringtjek og tilbudsbesøg varer typisk mellem ½ og 1½ time af hængigt af husets størrelse og hvad der skal kontrolleres.

Når vi udarbejder et tilbud indeholder det udspecificeret hvad du får for pengene, hvor meget der er i energirenoveringstilskud og hvor meget der kan trækkes fra i skat.