Krybekælder og isolering under gulv med Re EPS flamingogranulat

Isolering med Re-EPS flamingogranulat under gulv eller i krybekælder  er et effektivt middel mod varmetab til relativ billig pris.
Vi har erfaring for, at gulvets temperatur stiger 3-5° på 3-5 dage.
Hvis krybekælderen er mere end 20 cm dyb er der ikke nogen fugtteknisk risiko ved at fylde op med Re-EPS flamingogranulat. Arbejdet kan som regel udføres gennem riste i sokkel eller fra en kælder. Eller ved optagning af enkelte gulvbrædder hvor dette er en mulighed. Arbejdet er som regel udført på ca 1 dag uden gener for husets beboere. Og prisen: Een dags arbejde + materiale = meget komfort for pengene.

Alternativet til opfyldning af en krybekælder er at flytte ud af rummet, fjerne gulvet, grave ud, rette af med sand, lægge EPS plader, evt lægge gulvvarme og støbe, lægge ny gulvbelægning og lister, male og tapetsere og så flytte ind igen. Hvis man kan overskue dette arbejdsmæssigt, boligmæssigt og økonomisk er det den bedste løsning.

Hvis man ikke vil den store tur tilbyder vi at vurdere situationen og hvis underlag og forhold egner sig til det kan vi lave et godt tilbud til dig.

1 Under gulvet hænger isoleringen

2 Isoleringen er faldet ned. Kulden er lige under gulvet

3 Krybekælder isolering med Re-EPS flamingogranulat

4 Isoleringen er på vej til at fylde krybekælderen

5 Adkomsthul fra tilstødende kælderrum

6 Isolering af krybekælder udefra gennem sokkel riste med lange rør