Tilskud og fradrag for isoleringsarbejde

Til ovennævnte mangelfuldt opbyggede og dårligt isolerede skunk kan der søges ca 13,60 kr/m2. Men nytteværdien er langt højere, da der ved effektiv efterisolering blændes af for både træk og transmissionsvarmetab. Uanset hjælper vi gerne med at tage det tilskud hjem der måtte være.

Kontant tilskud

Til isoleringsarbejder er der kontant tilskud fra en pulje til fremme af energibesparende tiltag.

Puljen administreres bl.a. af varmeværker og elselskaber. 


Tilskuddenes størrelse er stort set ens, da alle har afsæt i "Standardværdikataloget", som er udarbejdet af Teknologist institut.

Du kan selv se kataloget her

Tilskuddets størrelse er afhængigt af flere forhold. Herunder opvarmningsform, hvor der skal isoleres og hvor meget isolering der allerede er. 

Efter min mening afspejler tilskuddets størrelse ikke den nyttevirkning der kan opnås med efterisolering. F.eks bliver tilskuddet ikke større selv om det tydeligt kan trække ind gennem den eksisterende "isolering"!


Eksempler på tilskud:

  • Tom hulmur efterisoleret, opvarmningsform gas/olie : 32,88 kr/m2 incl moms
  • Tom hulmur efterisoleret, opvarmningsform biobrændsel/varmepumpe/el : 21,25 kr/m2 incl moms
  • Loft efterisoleret fra eksisterende 75mm isolering til mindst 300mm isolering i alt, opvarmningsform gas/olie: 13,60 kr/m2 incl moms
  • Loft efterisoleret fra eksisterende 75mm isolering til mindst 300mm isolering i alt, opvarmningsform biobrændsel/varmepumpe/el: 8,93 kr/m2 incl moms
  • Som regel er der et samlet tilskud på mellem 600 kr og 2000 kr til en almindelig efterisoleringsopgave.

Det kan dog være lidt af en jungle at finde rundt i, så derfor tilbyder vi hos Jysk træfiber og OV-Consult at forestå ansøgning om tilskud.

Proceduren er, at der skal ansøges før man går i gang, og dette krav opfyldes ved at der underskrives en energisparekontrakt.

Med underskriften bekræftes, at man er klar over at tilskuddet bliver trukket fra på regningen for isoleringsarbejdet og at man kun kan modtage tilskud fra eet sted.

Vi udarbejder et tilbud til dig på isoleringsopgaverne og på tilbuddet kan energirenoveringstilskuddets størrelse ses og beløbet er trukket fra på tilbuddet.

Hvis du accepterer tilbuddet, er det eneste du skal gøre at underskrive energisparekontrakten. Så ordner vi resten.

OV Consult entrerer med Aars fjermvarmeværk og håndterer ansøgninger elektronisk uanset hvor i Danmark vi udfører isoleringsarbejdet                                                                            


    

Skattefradrag for isoleringsarbejder.    

I 2017 er der også skattefradrag for arbejdsløn for nogle ydelser. Der i blandt er isoleringsarbejde og udskiftning af vinduer mm                                                                            
Det er ikke alle ydelser der er fradragsberettiget. Du kan se listen over godkendte service ydelser her

Der er skattefradrag for arbejdsløn op til 12.000 kr pr voksen fastboende over 18 år i en husstand. Ægtefæller/samlevere kan dele en regning, dog skal begge indberette.  

Hvis der f.eks også er hjemmeboende børn over 18 år kan de gøre brug af skattefradraget hvis der udstedes faktura til dem og de betaler fakturaen.

Fakturaen skal betales elektronisk og betalingsdatoen skal oplyses ved indberetning.  

Skattefradraget betyder kommuneskatteprocenten i skattelettelse. Det vil sige, at det er ca 34% af arbejdslønnen man får refunderet gennem skatten. Således bliver den reelle udgift af 12.000 kr arbejdsløn til knap 8.000 kr. Altså en besparelse på ca 4.000 kr pr voksen.

Når du modtager et tilbud fra OV-Consult kan du se hvor meget arbejdslønnen vedr fradragsberettiget isoleringsarbejde udgør.

Man skal selv indberette til skat at man har afholdt udgifter som er fradragsberettiget.

Man logger ind på skat.dk og under punktet håndværkerfradrag indtaster man oplysningerne fra fakturaen og betalingsdatoen.

Bemærk at der ofte først bliver åbnet for indberetning af årets håndværkerfradrag i april-maj måned. Dette har dog ingen betydning for arbejdet udførelse, men man må jo vente lidt længere med at få modregnet i skatten eller få skattepengene tilbage.

Har du svært ved det med elektronisk indberetning, så hjælper vi dig gerne. Hvis du har tændt din computer og selv logger ind med dit nem-id klar så indtaster vi resten for dig.